Particulieren / initiatiefnemers Instanties / Gemeenten
home diensten over ons projecten contact

Landschappelijke analyse

Landschappelijke inpassing

Landschapsplannen

Erfinrichting

Ontwerp van landgoederen

Inrichting van groengebieden

Inrichting openbare ruimte

Beplantingsplannen en tuinontwerp

Structuur- en gebiedsvisies

Stedenbouwkundige studies

Beeldkwaliteitsplannen

Verkavelingsplannen

Functieverandering in het buitengebied

Herbestemming in stedelijke omgeving

Architectonisch ontwerp

Nieuwbouw, aanbouw en verbouwing

Omgevingsvergunningen

Begeleiding planprocedures

3D-visualisaties

Bezonningsstudies

architectenbureau Amersfoort architectenbureau Ermelo architectenbureau Putten architectenbureau Gelderland architectenbureau Utrecht architectenbureau Veluwe architectenbureau Gelderse Vallei architectenbureau Barneveld architectenbureau Leusden architectenbureau Nijkerk architectenbureau Baarn
ARCHITECTUUR & LANDSCHAP © 2024   Architectenbureau De Regt+Danz BNA ARCHITECTUUR & LANDSCHAP   |   Kasteel 24   |   3823 BM Amersfoort   |   033 - 455 05 09   |   info@deregtdanz.nl Instanties / Gemeenten

Voor regio's en gemeenten:Analyses (bodem, reliëf, cultuurhistorie, water,...)


Structuurvisies en gebiedsvisies


Stedenbouwkundige masterplannen en studies


Verkavelingsplannen woonwijken / bedrijventerreinen


Beeldkwaliteitsplannen (BKP)


Landschapsinrichtingsplannen


Landschapsontwikkelingsplannen (LOP)


Voor kleine kernen, buurtschappen en wijken:Verkavelingsplannen, inbreidingen en uitbreidingen dorpen


Dorpsvisies


Opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden


Beeldkwaliteitsplannen (BKP)


Herstructurering / herbestemming


Inrichting openbare ruimte / groeninrichtingsplannen


3D visualisaties en impressies

Wij verzorgen Analyse t.b.v. een structuurvisie Dorpsvisie